Mevzuat

Elektronik İmza Kanunu

İlgili kanunun tam metni için tıkla


MADDE – 3
h) Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

Belirli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu, bütünlüğünü kanıtlamak için kullanılır.
Örneğin bir log dosyasının kayıt altına alındığı tarihte orijinal haliyle var olduğunu, sonradan değiştirilmediğini ispatlamak amacıyla faydalanılabilir.
Her türlü bilgisayar dosyası, elektronik veri için zaman damgası alınabilmektedir.
Herbir zaman damgası tekil numaraya sahiptir. Zaman damgasının geçerliliği bu numarayla kontrol edilebilmektedir.*

Site Footer