Log Kayıtları Analiz Araçları

Log kayıtlarını ücretli ve ücretsiz yazılımlar vasıtasıyla kolayca analiz edebilirsiniz. Aşağıda popüler olarak kullanılan yazılımlar ve internet siteleri bulunmaktadır.

  • Splunk : https://www.splunk.com/
  • Ossec : https://www.ossec.net/
  • GoAccess: https://goaccess.io/
  • Apache Logs Viewer: apacheviewer.com/
  • Event Log Explorer: https://eventlogxp.com/download.php
  • Linux Komutları ile Analiz : https://loganalizi.com/erisim-log-kayitlari-ve-analizi/4/

Site Footer