Linux Log Dosyaları

/var/log/mysqld.log or /var/log/mysql.log

  • Adından da anlaşılacağı gibi, bu MySQL günlük dosyasıdır.
  • [Mysqld] ve [mysqld_safe] daemon’la ilgili tüm hata ayıklama, hata ve başarı mesajları bu dosyaya kaydedilir.
  • RedHat, CentOS ve Fedora, /var/log/mysqld.log dizininde MySQL günlüklerini kaydederken, Debian ve Ubuntu günlükleri /var/log/mysql.log dizinininde kayıt tutmaktadır.
  • Mysqld’i başlatırken, yürütürken veya durdururken karşılaştığınzı sorunları tanımlamak için bu günlüğü kullanabilirsiniz.
  • MySQL veri dizinine istemci bağlantıları hakkında bilgi almak için bu dosyadan faydalanabilirsiniz.
  • Sorgu kilitleri ve yavaş çalışan sorgularla ilgili bilgileri kaydetmek için “long_query_time” parametresini de ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki görselde örnek bir mysql log dosyasına ait satırlar gösterilmiştir.

Site Footer