Linux Log Dosyaları

/var/log/mail.log veya /var/log/maillog

 • Tüm e-posta sunucusuyla ilgili günlükler bu dosyada saklanır.
 • Posta sunucusunda çalışan hizmetler hakkında bilgi edinebilirsiniz.(postfix, smtpd, MailScanner, SpamAssassain veya e-posta ile ilgili diğer hizmetler)
 • Belirli zamanlarda gönderilen veya alınan tüm e-postaları takip edebilirsiniz.
 • Başarısız e-posta gönderimi sorunları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 • Posta sunucusu tarafından engellenen olası spam girişimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 • Bu günlük dosyasını inceleyerek gelen bir e-postanın kaynağını izleyebilirsiniz.

Aşağıda bir e-postanın tam olarak iletimini gösteren log satırları gösterilmiştir.

Oct 3 16:50:19 dv qmail: 1223077819.930048 new msg 163786382
Oct 3 16:50:19 dv qmail: 1223077819.930096 info msg 163786382: bytes 860 from <> qp 24106 uid 2522
Oct 3 16:50:19 dv qmail: 1223077819.937789 starting delivery 2: msg 163786382 to local 2-user@example.com
Oct 3 16:50:19 dv qmail: 1223077819.937835 status: local 1/10 remote 0/20
Oct 3 16:50:19 dv qmail-local-handlers[24107]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Oct 3 16:50:19 dv qmail-local-handlers[24107]: from=
Oct 3 16:50:19 dv qmail-local-handlers[24107]: to=user@example.com
Oct 3 16:50:20 dv qmail: 1223077820.159866 delivery 2: success: did_0+0+2/
Oct 3 16:50:20 dv qmail: 1223077820.160087 status: local 0/10 remote 0/20
Oct 3 16:50:20 dv qmail: 1223077820.160159 end msg 163786382 

Aşağıda ise tam bir e-posta iletisinin log satırı gösterilmiştir.

2015-11-03 11:39:56 1ZthQy-000586-3x <= newtest@example.com H=localhost (pyxv-qnqd.accessdomain.com) [127.0.0.1]:42112 P=esmtpa A=dovecot_login:newtest@example.com S=597 id=33bac78ae03ebe8bb6ec5e545864caf6@example.com T="Hiya!" for norepmt@gmail.com 2015-11-03 11:39:56 1ZthQy-000586-3x SMTP connection outbound 1446579596 1ZthQy-000586-3x example.com norepmt@gmail.com 2015-11-03 11:39:56 1ZthQy-000586-3x => norepmt@gmail.com R=dkim_lookuphost T=dkim_remote_smtp H=gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.203.27] X=TLSv1.2:ECDHE-RSA-C="250 2.0.0 OK 1446579596 fk5si44423567pbd.33 - gsmtp" 2015-11-03 11:39:56 1ZthQy-000586-3x Completed

Site Footer